CWT ska leverera ultrarent vatten för tillverkning av Grön Vätgas

Läs som PDF Nuläget och framtidsutsikter Potentialen i marknaden är stor Enligt Internationella energibyrån (IEA) så var redan 2020 ett rekordår för politiska åtgärder, med tio regeringar runt om i världen som antog strategier för vätgasproduktion. EU-kommissionen bestämde samma år att investera 180–470 miljarder euro för att bygga ut vätgasproduktionen i Europa. EU-kommissionen siktar på […]

Bäste framtida aktieägare i Circular Water Technologies CWT

CWT etablerades år 2021 som publikt aktiebolag och bygger på flera decenniers forskning i samar- bete med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KLTH) och Svenska Miljöforskningsinstitutet (IVL). Grundtekniken som CWT använder har testats i mer än tio år på Sjöstadsverket (Henriksdals vattenverk). Baserat på resultaten från dessa tester har konstruktionen uppdaterats och patentsökts. CWT bygger […]