Nyemission

Scarabs ALLA licensbolag gör en riktad Nyemission samtidigt. Nyemissionen är enbart för DIG som är aktieägare i något av Scarabs bolag och du behöver en kod för att teckna aktier. Koden och all information kring Nyemissionen hittar du i det postala utskicket som du har fått i din brevlåda. Om du inte fått utskicket kontakta […]