CEO Letter – March

In the quest for sustainable solutions and the vital shift away from fossil fuels, innovations in green technology like those from Circular Water Technologies (CWT) spotlight a hopeful path forward. CWT’s pioneering efforts in producing ultrapure water serve as a cornerstone for manufacturing industries, green hydrogen production, and the purification of polluted process water. Our […]

Second General Assembly in Barcelona, Spain for the Measured project

CWT attended as one of the project’s 17 partners and will in the second half of 2024 deliver a Pilot with CWT’s technology in the project. About the project The project MEASURED aims at developing and demonstrating at TRL7 advanced membrane materials for Pervaporation (PV), Membrane Distillation (MD) and Gas Separation (GS) technologies applied to […]

CEO Letter – November

Dear shareholder, It has been a while since you got a letter from me. There are some positive things I would like to share with you although the commercialisation of our solution isn´t going as fast as I would like. Our first commercial production line for proprietary core components is ready in Tyresö outside of […]

Nyemission

Scarabs ALLA licensbolag gör en riktad Nyemission samtidigt. Nyemissionen är enbart för DIG som är aktieägare i något av Scarabs bolag och du behöver en kod för att teckna aktier. Koden och all information kring Nyemissionen hittar du i det postala utskicket som du har fått i din brevlåda. Om du inte fått utskicket kontakta […]

CWT was a part of the Nordic Countries Business Delegation to Saxony

CWT was a part of the Nordic Countries Business Delegation to Saxony-Anhalt and Saxony in the fields of Hydrogen and Smart Energy –  04 – 07 September 2023.  We were given the chance to visit designated funding projects and research centers, meet hydrogen experts and offtakers from research, science and business practice. Some of the […]

CWT omvandlar de mest förorenade vatten till ultrarent vatten

Läs som PDF Potentialen i marknaden är stor EU-kommissionen anser att grön vätgas har en nyckelroll i att både minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen samt att bidra till att uppnå klimatneutralitet till år 2050.   EU-kommissionen siktar på en produktion inom EU av 10 miljoner ton grön Vätgas fram till 2030. Planen är […]

CWT ska leverera ultrarent vatten för tillverkning av Grön Vätgas

Läs som PDF Nuläget och framtidsutsikter Potentialen i marknaden är stor Enligt Internationella energibyrån (IEA) så var redan 2020 ett rekordår för politiska åtgärder, med tio regeringar runt om i världen som antog strategier för vätgasproduktion. EU-kommissionen bestämde samma år att investera 180–470 miljarder euro för att bygga ut vätgasproduktionen i Europa. EU-kommissionen siktar på […]

Bäste framtida aktieägare i Circular Water Technologies CWT

CWT etablerades år 2021 som publikt aktiebolag och bygger på flera decenniers forskning i samar- bete med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KLTH) och Svenska Miljöforskningsinstitutet (IVL). Grundtekniken som CWT använder har testats i mer än tio år på Sjöstadsverket (Henriksdals vattenverk). Baserat på resultaten från dessa tester har konstruktionen uppdaterats och patentsökts. CWT bygger […]