Bäste framtida aktieägare i Circular Water Technologies CWT

CWT etablerades år 2021 som publikt aktiebolag och bygger på flera decenniers forskning i samar- bete med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KLTH) och Svenska Miljöforskningsinstitutet (IVL). Grundtekniken som CWT använder har testats i mer än tio år på Sjöstadsverket (Henriksdals vattenverk).

Baserat på resultaten från dessa tester har konstruktionen uppdaterats och patentsökts. CWT bygger för närvarande en demonstrationsanlägg-ning med den uppdaterade tekniken på Loudden i Stockholm i samarbete med KTH och IVL.

Bolaget är onoterat och värdet på vår aktie följer inte med i svängningarna på aktiemarknaden utan måste värderas och analyseras efter uppnådda mål och potentiell avkastning.

CWT har upprättat en plattform för handel av sina aktier på sin hemsida. Handeln är begränsad och lämpar sig inte för ”daytraders” eftersom det inte finns några officiella priser utan köpare och säljare gör upp sinsemellan.

För att säkra en kraftfull kommersialisering av vår teknologi på den snabbt växande marknaden för grön vätgasproduktion har CWT sökt finansiering från EIC Accelerator (European Innovation Council).

Vi har redan fått en Seal of Excellence av EU som ett tecken på att vi är ett europeiskt framtidsföretag som är värt att investera i.

Processerna i EU är långsamma och styrelsen har beslutat att Systerbolagen som är storägare i CWT ska sälja en del av sina CWT aktier och investera en tredje del av intäkten i CWT för att skapar den likviditet jag behöver för att driva bolaget framgångsrikt tills vi får ovan nämnda bidrag/ investering från EU eller de första intäkterna.

Informationsmöte 12/6
För er som är intresserade att träffa oss personligen och få möjligheten att ställa frågor kommer vi att anordna ett fysiskt möte i Posthuset på Vasagatan i Stockholm den 12 juni. Ni som bor för långt kom- mer kunna delta digitalt eller se en inspelning på vår hemsida efteråt. Anmäl dig här.

Fabriksbesök 15/6​
En vecka senare den 15 juni kommer möjligheten att finnas att besöka vår produktionslina i Tyresö, Stockholm. Platserna kommer vara begränsade och här kan ni göra en anmälan. Anmäl dig här.

PS. Detta erbjudande är ingenting för daytraders eller börsspekulanter. Det är en långsiktig investering i livsviktig industri.