CEO Letter – November

Dear shareholder, It has been a while since you got a letter from me. There are some positive things I would like to share with you although the commercialisation of our solution isn´t going as fast as I would like. Our first commercial production line for proprietary core components is ready in Tyresö outside of […]

Bäste framtida aktieägare i Circular Water Technologies CWT

CWT etablerades år 2021 som publikt aktiebolag och bygger på flera decenniers forskning i samar- bete med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KLTH) och Svenska Miljöforskningsinstitutet (IVL). Grundtekniken som CWT använder har testats i mer än tio år på Sjöstadsverket (Henriksdals vattenverk). Baserat på resultaten från dessa tester har konstruktionen uppdaterats och patentsökts. CWT bygger […]