Nyemission

Scarabs ALLA licensbolag gör en riktad Nyemission samtidigt. Nyemissionen är enbart för DIG som är aktieägare i något av Scarabs bolag och du behöver en kod för att teckna aktier. Koden och all information kring Nyemissionen hittar du i det postala utskicket som du har fått i din brevlåda. Om du inte fått utskicket kontakta […]

Kallelse till Circular Water Technologies årsstämma 2023

Aktieägarna i Circular Water Technologies AB (publ.) 559113–4720 kallas till ordinarie årsstämma måndag den 15 maj 2023 kl 18.00, Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, 10124 Stockholm. Lokal meddelas till dem som anmäler sig. Lättare förtäring.  Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos […]