CWT ska leverera ultrarent vatten för tillverkning av Grön Vätgas

Nuläget och framtidsutsikter
Potentialen i marknaden är stor
Enligt Internationella energibyrån (IEA) så var redan 2020 ett rekordår för politiska åtgärder, med tio regeringar runt om i världen som antog strategier för vätgasproduktion. EU-kommissionen bestämde samma år att investera 180–470 miljarder euro för att bygga ut vätgasproduktionen i Europa. EU-kommissionen siktar på en produktion av 10 miljoner ton grön Vätgas fram till 2030. Planen är att under 2025 – 2030 installera Elektrolyser för grön vätgasproduktion med en kapacitet på minst 40 GW. Det innebär att behovet av ultrarent vatten för produktionen av grön vätgas under 2025–2030 kommer vara 8000 m3 /h. EU-organisationen Clean Hydrogen Partnership delar för första gången ut över 300 miljoner euro till projekt som stödjer utvecklingen av vätgas- och bränslecellsteknik.

Pågående arbete i Loudden, Stockholm

Produktionslina

CWT nu
Den största utmaningen som grönvätgasindustrin möter idag är den höga produktionskostnaden per kg grön vätgas jämfört med vätgas producerad med fossila bränslen. Livslängden på de dyra elektroderna som används vid produktion av grön vätgas beror på kvalitén på vattnet. CWT’s teknologi producerar världens renaste vatten, förlänger livslängden på elektroderna och bidrar till reducerad produktionskostnad av grön vätgas. Vår teknologi drivs av spillvärme och kan producera ultrarent vatten från de mest förorenade vattenkällor. Det ger en flexibilitet att kunna bygga produktionen där vätgasen behövs och därigenom eliminera stora transportkostnader. Vi har redan kontakt med ett stort antal företag som planerar vätgastillverkning och har skrivit sekretessavtal med några av dem. Förutom ultrarent vatten för vätgasframställning har vi flera andra projekt där det behövs absolut rent vatten och/eller man behöver rena svårbehandlade vatten och det finns tillgång till spillvärme för att driva vår process Vi för även dialog med H2 Green Steel som bygger ett vätgasdrivet, grönt stålverk i Boden och hoppas bli deras leverantör av ultrarent vatten.

CWT framåt
Teknikutveckling och tester har varit huvudfokus fram till nu. Nu står vi inför en kommersiell start med förfrågningar från flera internationella storbolag inom energisektorn. Vår första produktionslina av de nya modulerna är i gång hos vår underleverantör i Tyresö, utanför Stockholm. Vi har kommit överens med Svenska Miljöforskningsinstitutet och Kungliga Tekniska Högskolan om att bygga en demonstrationsanläggning i full skala på Loudden i Stockholm. Marknaden för elektrolysapparater för tillverkning av grön vätgas beräknas vara 325 miljarder dollar år 2050. Av detta belopp beräknas vattenreningsutrusningen utgöra cirka 15 %, dvs 50 miljarder dollar. Vårt teknologi för ultrarent vatten: – bidrar till lägre pris per kg grön vätgas – bättre vattenkvalité – drivs på spillvärme, använder spillvatten – färre steg i för- och efterbehandling – kräver minimalt underhåll CWT backas av 40 års forskning med unik patenterad teknik som tagits fram i samarbete med svenska och internationella forskningsintuitioner. Det ger CWT ett försprång på marknaden.

“There’s a real tsunami of hydrogen opportunities coming up worldwide. We have never seen such a wave of projects over the last 10-20 years.”

– Head of Green Hydrogen, Thyssenkrupp

Värdering av bolaget
En värdering av bolaget har genomförts av Rouse AB www.rouse.com med resultatet: ”With an average P/E ratio applied to CWT the VC method value is 1,8 billion € over a ten-year period and providing that forecasted sales targets are met.”

Du har nu möjlighet att köpa aktier i CWT

En tredjedel av pengarna från försäljningen kommer gå direkt in i CWT som ägartillskott. Det nya kapitalet kommer att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av bolaget.

Anmälan till teckning av aktier görs på circularwatertechnologies.com/sv/kop-och-salj.

Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni 2023

Var med och utveckla marknaden för grön vätgas