Ett erbjudande till Dig som uppskattar spännande internationella projekt

Grundaren och majoritetsägaren Apoo Säsk i Circular Water Technologies AB (CWT) vill göra en större investering i bolaget för att boosta kommersialiseringen av CWTs teknologi. Han säljer därför en del av sitt aktieinnehav och samtliga intäkter av aktieförsäljningen kommer oavkortat att gå in som aktietillskott i bolaget.

Senaste anmälningsdag för köp av aktier är 17 februari 2024.

Aktierna kommer att överföras till ditt Depå/VP-konto 2 till 3 veckor efter sista anmälningsdagen.

Efter att du anmält intresse på CWTs hemsida och fyllt i alla uppgifter kommer du att få en Avräkningsnota.

Läs materialet noga!

Läs PDF nedan och studera hemsidan! Fråga oss gärna – helst via mejl: info@circularwatertech.com

CWT update 2024

Play Video

Mer info om Scarab och CWT

Info om Bolaget och erbjudandet

Utgångspunkt

CWT är en avknoppning och har därigenom övertagit ett omfattande samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Svenska Miljöinstitutet (IVL) och ett otal internationella institutioner som imec och ITM-CNR kring total vattenåtervinning och dessutom med svenska företag som Stockholm Exergi och Fortum samt ett stort antal internationella företag.

På basis av detta forskningsarbete har en fabrik färdigställts för tillverkning av kärnkomponenten – modulen – och leverans av färdiga utrustningar har säkerställts genom avtal med underleverantörer. En första anläggning har sålts och flera offertförfrågningar bearbetas.

Nästa steg

  • Vi levererar den beställda Piloten under början på H2 2024
  • Vi säljer fler POC piloter till redan offererade kunder och offererar till nya.
  • När utvärderingarna av de sålda POC piloterna är klara satsar vi på omfattande marknadsföring.
  • Vinner vår första upphandling för fullskalig industriell anläggning.


Alternativa mål

  • Vi säljer hela bolaget CWT och delar ut pengarna till aktieägarna.
  • Vi säljer något applikationsområde där vi redan har omfattande kunskapsunderlag, exempelvis ultrarent vatten för vätgasproduktion, eller återvinning av litium och andra mineraler vid batteriåtervinning eller rengöring av industriellt spillvatten för cirkulär användning från batteriåtervinning, rökgasrening för kraftverk.
  • Vi skaffar en större finansiär och fortsätter själva med tillverkning och marknadsföring.

Fördelar och nackdelar med Circular Water Technologies

Fördel: Circular Water Technologies kan användas för rening av industriellt spillvatten oavsett vilka föroreningar som ingår och resultatet blir renare vatten än konkurrenterna. Dessutom kan vi uppnå Zero Liquid Discharge (noll utsläpp av vätskor) och därigenom underlätta resursåtervinning av värdefulla metaller.

Nackdel: Circular Water är bara lönsam om det finns spillvärme. (Mer än 50 procent av allt bränsle i kraftverk och industri blir till spillvärme enligt Internationeal Energy Agency).

Kursutveckling vid publika emissioner och aktieförsäljning

Prisbildningen på våra aktier

Många är förvånade över att våra aktier mer eller mindre stadigt hela tiden går upp i pris. Inte som en aktie som tillfälligt haussas på börsen utan i en stadig lunk.

Det beror på att vi själva sätter priset på våra aktier precis som företag gör med sina vanliga produkter. Vi ser till hur utvecklingen går. Goda testresultat, nya patent och andra framgångar ökar värdet på bolagen.

Vi tar hänsyn till detta vid varje nyemission/försäljning av aktier och har vi missbedömt eller inte lyckats få fram budskapet tydligt så går nyemissionen/försäljningen dåligt. Har vi underskattat våra framsteg går nyemissionen bra.

Våra priser bekräftas av att våra existerande aktieägare fortsätter att teckna och nya tillkommer utan att vi lägger resurser på PR.

Man kan lätt säga att det är marknaden som sätter priset.

Ingen metod här i världen är perfekt. Men vår metod undviker att påverkas av nerviga mäklare och daytraders. Det påverkas inte heller av det allmänna humöret på börsen – det så kallade börsläget – som ju påverkas av allt möjligt till exempel allmänna politiska beslut, ränteförändringar, trender… Vi redovisar våra resultat och aktieköparna svarar genom att köpa eller inte köpa.

Det händer att vi blir angripna på aktiebloggar för att vi inte har noterat oss. Vi har diskuterat en notering på First North men till slut avstått för att det är för osäkert. Vi känner många innovatörer som har noterat sina bolag på någon av småbörserna. Där har en del utmärkta innovationer dödats av en liten vindpust.

Att köpa aktier i ett innovativt bolag är alltid en risk. Vi vill inte öka den risken genom att notera bolaget innan bolaget är tillräckligt starkt för att klara sig utan tillskott från finansiärer.

Bolag är onoterat men registrerat på Euroclear

Det finns anslagstavla på hemsidan där det går att köpa och sälja bolagets aktier utan mellanhänder – ”peer to peer”. Men vi måste varna för att det är en långsiktig investering och ingen aktie man ska handla med på kort sikt.

CWT har haft en Nyemission vid start 2021 när bolaget blev aktivt och en mindre riktad Nyemission enbart till befintliga aktieägare under slutet på förra året.