Kallelse till Circular Water Technologies årsstämma 2023

Aktieägarna i Circular Water Technologies AB (publ.) 559113–4720 kallas till ordinarie årsstämma måndag den 15 maj 2023 kl 18.00, Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, 10124 Stockholm.
Lokal meddelas till dem som anmäler sig. Lättare förtäring. 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den 5 maj 2023.

Anmälan görs på  https://circularwatertechnologies.com/arsstamma eller per post till CWT, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm och skall vara bolaget till handa senast tisdagen den 9 maj 2023 kl 16.00.
Av anmälan skall framgå fullständigt namn samt personnummer.