ENG – Sammandrag från CWTs årsstämma 2023

Här är ett sammandrag från CWTs årsstämma som hölls den 15 maj 2023 i Stockholm.