CEO Letter – December

Vi vill erbjuda en chans att göra en förmånlig investering före den planerade nyemissionen under 2023. Detta erbjudande går enbart till befintliga aktieägare!

Jag har nu varit VD för Circular Water Technologies CWT i knappt 3 månader. Under den korta tiden har vi lyckats säkra affären med Fortum och inlett diskussioner med H2Green Steel som kommer bygga världens första storskaliga gröna stålverk. Den kommer drivas av fossilfri el genom att ersätta kol med grönt väte.

Grundat på denna utveckling söker bolaget nu finansiering från EIC Accelerator (European Innovation Council) för att accelerera lanseringen av våra produkter på marknaden. Vi har redan fått en Seal of Excellence av EU som ett tecken på att vi är ett europeiskt framtidsföretag som är värt att investera i.

I första hand kommer bolaget att söka ett bidrag på cirka 20 MSEK för att kunna matcha vår produktions-kapacitet med det växande behovet på marknaden. När vi har satt upp produktionen kommer Europeiska Investeringsbanken att kunna gå in med aktiekapital på 100 MSEK eller mer för att säkra en kraftfull pro-duktlansering på den snabbt växande marknaden för grön vätgasproduktion.

Processerna i EU är långsamma och styrelsen har planerat att genomföra en nyemission till allmänheten för att skynda på vårt arbete. Men just nu härskar dysterhet på börsen och få investerare vågar investera i nya bolag.

För att överbrygga fram till dess att börsklimatet blir bättre har bolaget arbetat fram en förtroendegivande lösning tillsammans med huvudägarna. Huvudägarna har lovat att sälja en post aktier till övriga aktieägare i bolaget. Det som gör denna aktieförsäljning annorlunda och bara osar av tro på framtiden är att respektive huvudägare har förbundit sig att inte stoppa intäkterna från försäljningen i egen ficka utan investera pengarna, till sista kronan, i bolaget som ett villkorat aktieägartillskott.

Detta skapar den likviditet jag behöver för att driva bolaget framgångsrikt tills vi får ovan nämnda bidrag/investering från EU eller de första intäkterna.

”Villkorat aktieägartillskott” innebär att de huvudägare som sätter in pengarna ska få tillbaka tillskottet, men inte när som helst utan när bolaget enligt styrelsen har tillräckliga vinstmedel att återbetala med.

Varma hösthälsningar från mig,
Linda Fondén
VD

PS. Detta erbjudande är ingenting för day-traders eller börsspekulanter. Det är en långsiktig investering i livsviktig industri. Så köp och behåll eller varför inte ge bort aktierna i present. En fin gest för framtiden.