CWT arbetar träget på att kommersialisera vår teknik och bidra till en hållbar framtid som drivs av vätgas istället för fossila bränslen

Den globala marknaden för vätgas förväntas vara värd 10 miljarder euro år 2050. Kostnaden för ultrarent vatten är 10–15% av den totala produktionskostnaden vilket innebär att vår totala marknad förväntas vara värd 1 miljard euro år 2050

Endast i EU förväntas vätgasproduktionen vara 20 miljoner ton per år 2030

Huvudkomponenten vid tillverkning av väte är elektroderna. Den största inverkan på elektrodernas livslängd är vattnets renhet. Genom att leverera det renaste vattnet i världen kan vi bidra till att göra grön vätgasproduktion mer konkurrenskraftig.

Utöver det kräver vår kärnteknologi inga kemiska insatser och kräver inga för- och efterbehandlingsoperationer.

Våra partners och kunder kommer att vara stora producenter av vätgas, energiföretag som är involverade i vätgasproduktion, kemiska industrier involverade i ammoniak- och metanolproduktion eller leverantörer av elektrolysutrustning.

Tillsammans kommer vi att bidra till den globala energiomställningen.

CWT:s mål och uppdrag kommer att vara att främja vätgasekonomin genom att tillhandahålla Ultrarent vatten!

Hälsningar,

Linda Fondén

VD