CWT omvandlar de mest förorenade vatten till ultrarent vatten

Potentialen i marknaden är stor
EU-kommissionen anser att grön vätgas har en nyckelroll i att både minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen samt att bidra till att uppnå klimatneutralitet till år 2050.
 
EU-kommissionen siktar på en produktion inom EU av 10 miljoner ton grön Vätgas fram till 2030. Planen är att under 2025–2030 installera Elektrolyser för grön vätgasproduktion med en kapacitet på minst 40 GW. Det innebär att behovet av ultrarent vatten för produktionen av grön vätgas under 2025–2030 kommer vara 8000 m3/h.
 
Stöd till både produktion och import av grön vätgas är det huvudsakliga syftet med EU:s vätgasbank, som presenterades av kommissionen i mars 2023. Vätgasbanken utgör en del i EU:s nya gröna industrisatsning. Satsningen är ett svar på USA:s klimatpaket ”Inflation Reduction Act”.
 
EU-kommissionen konstaterar att det idag kostar mer att producera vätgas med förnybar energi (så kall-
lad grön vätgas) än med fossila bränslen (grå vätgas). Vätgasbankenanken, som egentligen är mer av ett investeringsverktyg än en traditionell bank, siktar in sig på detta kostnadsgap. De första auktionerna som ska finansiera de första piloterna för grön vätgasproduktion håller för närvarande på att utformas av EU-kommissionen och förväntas öppna under hösten 2023.
 
Den första auktionsomgången kommer ha en budget på 800 miljoner euro från Innovationsfonden, som finansieras med intäkterna från handeln med utsläppsrätter.

CWT nu och framåt
Grundat på denna utveckling har bolaget sökt finansie-ring från EIC Accelerator (European Innovation Council) för att accelerera lanseringen av våra produkter på marknaden. Vi har redan fått en Seal of Excellence av EU som ett tecken på att vi är ett europeiskt framtidsföre-tag som är värt att investera i.
 
I första hand kommer bolaget att söka ett bidrag på cirka 20 MSEK för att kunna matcha vårt innovations- och produktionsbehov med det växande behovet på marknaden. Och även för att reducera risktagandet för potentiella kunder genom att producera Piloter som kan testas i en industriell miljö. I ansökan till EIC ingår även en investeringsdel på ytterligare 46 MSEK för att säkra en kraftfull lansering av vår Pilotprodukt och kommersialisering av vår teknologi på den snabbt växande marknaden för grön vätgasproduktion.
 
Processerna i EU är långsamma och CWTs och syster-bolaget Xzeros (som är storägare i CWT) styrelse har beslutat att Xzero ska sälja en del av sina CWT aktier. Hälften av intäkterna kommer gå till CWT för att skapa den likviditet som behövs för att driva bolaget framgångsrikt tills vi får ovan nämnda bidrag/investering från EU eller de första intäkterna.

Linda Fondén, CEO
Circular Water Technologies AB Thyssenkrupp

Värdering av bolaget
CWT har idag över 4000 aktieägare. Bolaget grundades 2017 men blev aktivt 2021 då första och enda Nyemissio-nen i CWT gjordes till en teckningskurs på 8 SEK. Sedan dess har två aktieförsäljningar gjorts till en teck-ningskurs på 19:-/2022 och 21:-/2023

En värdering av bolaget har genomförts av Rouse AB www.rouse.com med resultatet:
”With an average P/E ratio applied to CWT the VC method value is 1,8 billion € over a ten-year period and providing that forecasted sales targets are met.”
 
  • 21 kr per aktie motsvarar ett pris för hela bolaget på 590 MSEK idag
  • Når vi målen enligt vår affärsplan (grunden i vår EIC ansökan) som är försiktig avseende både omsättning och lönsamhet kommer värdet att ha tredubblats
  • Våra mål för verksamheten är betydligt mera ambiti-ösa och når vi dem kommer värdet 2028–29 att vara betydligt högre

Var med och utveckla marknaden för grön vätgas

Anmälan till teckning av aktier görs på circularwatertechnologies.com/sv/kop-och-salj. Där hittar du information om Bolaget, länk till  informationswebbmöte och plats & tid för fysiskt fikamöte. 

Erbjudandet gäller t.o.m. 27 augusti 2023.