CWT ska leverera UPW för tillverkning av Grön Vätgas

Läs som PDF

Nuläget och framtidsutsikter
Potentialen i marknaden är stor
Enligt Internationella energibyrån (IEA) så var redan 2020 ett rekordår för politiska åtgärder, med tio regeringar runt om i världen som antog strategier för vätgasproduktion.
 
Bloomberg NEF räknade 26 länder som hade strategier för vätgasproduktion i slutet av 2021, vilket var en fördubbling från föregående år. Under 2022 förväntas 22 länder anta sådana strategier.
 
En annan leverantör av energiforskning och business intelligence, Rystad Energy, beräknar att vätgasinves-teringarna i år (2022) kommer att nå nära 7,9 miljarder USD, en ökning med 37 % från 2021. Dessutom har dagens geopolitiska situation gjort att Europa nu förväntas bli en viktig vätgasimportör, särskilt efter EU:s övervägande att omedelbart ge upp rysk gas.
 
”There’s a real tsunami of hydrogen opportunities coming up worldwide. We have never seen such a wave of projects over the last 10-20 years”
 
— Head of Green Hydrogen, Thyssenkrupp
 
CWT nu
Det går åt cirka 10 liter vatten för att tillverka 1 kg vätgas. Att ha ultrarent vatten vid tillverkningen av vätgas är en stor kostnadsfördel eftersom det ökar livslängden på de dyrbara elektroderna som används vid framställningen av vätgas. Det är här CWT’s teknologi tillför mervärde till industrin.
 
Vår produkt, Water4H2, drivs av spillvärme och har därför lägre kostnad än andra metoder för ultrarent vatten som alla drivs av el. Världens renaste vatten, lägre driftkostnad och minskat behov av underhåll är grunden för Water4H2s konkurrenskraft.
 
CWT har därför blivit valda som underleverantörer till Fortums och Unipers stora EU-projekt som syftar till att utveckla ny industri för grön vätgasproduktion. En Pilot kommer att vara installerad på plats hos Perstorp i Stenungssund under nästa år och den fullskaliga anläggningen beräknas vara klar redan under 2025.
 
Vi för även dialog med H2 Green Steel som bygger ett vätgasdrivet, grönt stålverk i Boden och hoppas bli deras leverantör av ultrarent vatten.
 
CWT framåt
Teknikutveckling och tester har varit huvudfokus fram till nu. Nu står vi inför en kommersiell rivstart med vår första stora internationella kund som beställt en Pilot för användning i industriell miljö. Efter en testperiod kommer det att byggas en fullskalig kommersiell anläggning, vilket innebär att produktionen av Water4H2 tar fart på riktigt och CWT nu kan erbjuda marknaden en kostnadseffektiv framställning av grön vätgas. Vår första produktionslina byggs nu och kommer flyttas upp till Stockholm innan årsskiftet.
 
Marknaden för elektrolysapparater för att tillverka grön vätgas beräknas vara 325 miljarder dollar år 2050. Av detta belopp beräknas vattenreningsutrusningen utgöra cirka 15 %, dvs 50 miljarder dollar.
 
Water4H2 har en lägre driftkostnad än motsvarande konkurrenter, som dessutom inte gör lika rent vatten. Water4H2 har en mindre carbon footprint, färre steg i för och efterbehandling, och kräver minimalt underhåll. CWT backas av 40 års forskning med unik patenterad teknik som tagits fram i samarbete med svenska och internationella forskningsintuitioner. Det ger CWT ett inovationsförsprång på marknaden.
 
Värdering av bolaget
En värdering av bolaget har genomförts av Rouse AB www.rouse.com med resultatet: ”With an average P/E ratio applied to CWT the VC method value is 1,8 billion € over a ten-year period and providing that forecasted sales targets are met.”
 
DU SOM REDAN ÄR AKTIEÄGARE i bolaget har nu möjlighet att köpa fler aktier i CWT där huvudägarna nu säljer delar av sitt innehav, och pengarna från försäljningen kommer gå direkt in i bolaget som villkorat ägartillskott. Det nya kapitalet kommer att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av bolaget. Försäljningen av aktierna sker på CWT’s köp/sälj sida för aktier.

Var med och utveckla marknaden för grön vätgas