Grön vätgas

CWT:s teknik främjar den globala energiomställningen och en framtid med nollutsläpp genom att producera ultrarent vatten för produktion av grön vätgas.

Grön vätgas spelar en viktig roll i den globala energiomställningen. Tillverkning av grön vätgas i industriell skala kommer sannolikt att bli en av de stora utmaningarna och fokusområden för kommande decennium.

Grön vätgas kommer att förändra industrier såsom stål, läkemedel, cement etc, som idag har stor negativ påverkan på miljön. Grön vätgas kommer även att kunna användas som energibärare för tunga transporter i kombination med bränsleceller.

Grön vätgas produceras genom elektrolys av vatten, där vattenmolekylerna delas upp i väte och syre med hjälp av energi. Eftersom vatten är råvaran i produktionen av grön vätgas, behöver det vara renat till högsta möjliga standard. Föroreningar i vattnet  kan äventyra driften och skada elektrolysatorn.

recycle

Rent vatten, kostnadseffektiv vätgasproduktion

CWT producerar världens renaste vatten och gör industriell produktion av grön väte till en kommersiellt gångbar verksamhet.

CWT:s egenutvecklade teknik kan producera ultrarent vatten från de mest förorenade vatten såsom havsvatten, industriellt processvatten eller avloppsvatten. Detta möjliggör användning av alternativa vattenkällor där inte sötvatten finns tillgängligt.

Framställningen av grön vätgas genom elektrolys genererar spillvärme. Genom att utnyttja spillvärmen från elektrolysen till att driva CWT-processen säkerställs en energieffektiv produktion av ultrarent vatten med lägsta möjliga driftskostnad. 

Enligt IEA kan produktionen av ”grön vätgas” genom elektrolys spara 830 miljoner ton koldioxid per år genom att ersätta den nuvarande produktionen som drivs av fossila bränslen.

Var med och utveckla marknaden för grön vätgas