Köp/sälj aktier

Ett erbjudande till Dig som uppskattar spännande internationella projekt

Grundaren och majoritetsägaren i Circular Water Technologies AB (CWT) vill göra en större investering i bolaget för att boosta kommersialiseringen av CWTs teknologi. Han säljer därför en del av sitt aktieinnehav och samtliga intäkter av aktieförsäljningen kommer oavkortat att gå in som aktietillskott i bolaget.

Aktierna kommer att överföras till ditt Depå/VP-konto 2 till 3 veckor efter sista anmälningsdagen.

Efter att du anmält intresse på CWTs hemsida och fyllt i alla uppgifter kommer du att få en Avräkningsnota.

Läs materialet noga!

Läs PDF nedan och studera hemsidan! Fråga oss gärna – helst via mejl: info@circularwatertech.com

CWT update 2024

Spela videoklipp

Mer info om Scarab och CWT

Info om Bolaget och erbjudandet

Utgångspunkt

CWT är en avknoppning och har därigenom övertagit ett omfattande samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Svenska Miljöinstitutet (IVL) och ett otal internationella institutioner som imec och ITM-CNR kring total vattenåtervinning och dessutom med svenska företag som Stockholm Exergi och Fortum samt ett stort antal internationella företag.

På basis av detta forskningsarbete har en fabrik färdigställts för tillverkning av kärnkomponenten – modulen – och leverans av färdiga utrustningar har säkerställts genom avtal med underleverantörer. En första anläggning har sålts och flera offertförfrågningar bearbetas.

Nästa steg

  • Vi levererar den beställda Piloten under början på H2 2024
  • Vi säljer fler POC piloter till redan offererade kunder och offererar till nya.
  • När utvärderingarna av de sålda POC piloterna är klara satsar vi på omfattande marknadsföring.
  • Vinner vår första upphandling för fullskalig industriell anläggning.


Alternativa mål

  • Vi säljer hela bolaget CWT och delar ut pengarna till aktieägarna.
  • Vi säljer något applikationsområde där vi redan har omfattande kunskapsunderlag, exempelvis ultrarent vatten för vätgasproduktion, eller återvinning av litium och andra mineraler vid batteriåtervinning eller rengöring av industriellt spillvatten för cirkulär användning från batteriåtervinning, rökgasrening för kraftverk.
  • Vi skaffar en större finansiär och fortsätter själva med tillverkning och marknadsföring.

Fördelar och nackdelar med Circular Water Technologies

Fördel: Circular Water Technologies kan användas för rening av industriellt spillvatten oavsett vilka föroreningar som ingår och resultatet blir renare vatten än konkurrenterna. Dessutom kan vi uppnå Zero Liquid Discharge (noll utsläpp av vätskor) och därigenom underlätta resursåtervinning av värdefulla metaller.

Nackdel: Circular Water är bara lönsam om det finns spillvärme. (Mer än 50 procent av allt bränsle i kraftverk och industri blir till spillvärme enligt Internationeal Energy Agency).

Kursutveckling vid publika emissioner och aktieförsäljning

Prisbildningen på våra aktier

Många är förvånade över att våra aktier mer eller mindre stadigt hela tiden går upp i pris. Inte som en aktie som tillfälligt haussas på börsen utan i en stadig lunk.

Det beror på att vi själva sätter priset på våra aktier precis som företag gör med sina vanliga produkter. Vi ser till hur utvecklingen går. Goda testresultat, nya patent och andra framgångar ökar värdet på bolagen.

Vi tar hänsyn till detta vid varje nyemission/försäljning av aktier och har vi missbedömt eller inte lyckats få fram budskapet tydligt så går nyemissionen/försäljningen dåligt. Har vi underskattat våra framsteg går nyemissionen bra.

Våra priser bekräftas av att våra existerande aktieägare fortsätter att teckna och nya tillkommer utan att vi lägger resurser på PR.

Man kan lätt säga att det är marknaden som sätter priset.

Ingen metod här i världen är perfekt. Men vår metod undviker att påverkas av nerviga mäklare och daytraders. Det påverkas inte heller av det allmänna humöret på börsen – det så kallade börsläget – som ju påverkas av allt möjligt till exempel allmänna politiska beslut, ränteförändringar, trender… Vi redovisar våra resultat och aktieköparna svarar genom att köpa eller inte köpa.

Det händer att vi blir angripna på aktiebloggar för att vi inte har noterat oss. Vi har diskuterat en notering på First North men till slut avstått för att det är för osäkert. Vi känner många innovatörer som har noterat sina bolag på någon av småbörserna. Där har en del utmärkta innovationer dödats av en liten vindpust.

Att köpa aktier i ett innovativt bolag är alltid en risk. Vi vill inte öka den risken genom att notera bolaget innan bolaget är tillräckligt starkt för att klara sig utan tillskott från finansiärer.

Bolag är onoterat men registrerat på Euroclear

Det finns anslagstavla på hemsidan där det går att köpa och sälja bolagets aktier utan mellanhänder – ”peer to peer”. Men vi måste varna för att det är en långsiktig investering och ingen aktie man ska handla med på kort sikt.

CWT har haft en Nyemission vid start 2021 när bolaget blev aktivt och en mindre riktad Nyemission enbart till befintliga aktieägare under slutet på förra året.

Längst ned på denna sida kan du köpa och sälja aktier i Circular Water Technology (CWT), både vid nyemissioner eller om du som aktieägare vill strukturera om i din aktieportfölj.  

CWT är i dagsläget onoterat, vilket innebär att du har möjlighet att tidigt investera i en lösning som kommer effektivisera produktionen av grön vätgas och öka kostsamheten inom flera industrier – på ett hållbart sätt.

En unik möjlighet att investera i framtiden redan idag!

Kursutveckling (klicka för att förstora)

Hur går transaktionen till?

Spela videoklipp

Material

Checklista - Köp och sälj aktier

Vad är CWT?

Hållbar energiproduktion och minskat resurssvinn är två nyckelkomponenter till en hållbar framtid. CWTs lösning bidrar till exakt det. 

Circular Water Technologies (CWT) producerar ultrarent vatten med hjälp av spillvärme från andra processer. Vår kärnteknologi kräver inga kemikalier och ingen för- eller efterbehandling. Vår lösning renar alla typer av vatten (havs- såväl som avloppsvatten) genom en sluten slinga.

Det är en unik och naturlig process vilket ger en lägre driftkostnad. 

För att tillverka ultrarent vatten använder nuvarande ”state of art” teknologier idag en stor mängd olika tekniker uppdelade i flera steg. Varje steg är avsett för att ta bort en specifik grupp av föroreningar, men varje steg kan även orsaka nya föroreningar som måste avlägsnas i ett senare steg. CWTs teknik renar vattnet i endast två steg – ett steg för flyktiga ämnen och ett steg för icke-flyktiga och garanterar därigenom en högre och mer konsekvent renhet. 

Vätgas är ett lovande rent bränsle som i kombination med förnybara energikällor kan vara lösningen för ett koldioxidfritt utsläpp i framtiden. Det mest miljövänliga sättet att framställa vätgas idag är genom elektrolys. I denna process separeras vattnet i väte och syre med hjälp av elektricitet. Genom att använda ultrarent vatten vid elektrolysen kan man förlänga elektrodernas livslängd och minska underhållskostnaderna. 

Framtidsutsikter för CWT

CWT står nu inför en kommersiell rivstart med en Demo-anläggning i industriell set-up för vår första stora internationella kund. Efter en testperiod kommer det att byggas en fullskalig kommersiell anläggning, vilket innebär att produktionen av Water4H2 tar fart på riktigt och CWT nu kan erbjuda marknaden en kostnadseffektiv framställning av grön vätgas.

Marknaden för elektrolysapparater för att tillverka grön vätgas beräknas vara 325 miljarder dollar år 2050. Av detta belopp beräknas vattenreningsutrusningen utgöra cirka 15 %, dvs 50 miljarder dollar. CWT backas utav 40 års forskning med unik patenterad teknik som tagits fram i samarbete med svenska och internationella forskningsintuitioner. Därför har CWT ett klart försprång i teknikutvecklingen och kommer att kunna tillgodogöra sig en stor del av marknaden för vätgasproduktion.

CWT har även fått den prestigefyllda kvalitetsstämpeln Seal of Excellence av EU, vilket visar på den höga kvaliteten och affärspotentialen hos CWT.  

Onoterade aktier

Eftersom aktien inte är noterad finns inget listpris. CWT har ingen information om priser eller aktiekurs eftersom alla affärer görs upp privat mellan köpare och säljare. Som ett riktmärke anger vi därför priset på aktien vid senaste nyemissionen.

För Circular Water Technologies del var den senaste nyemissionen i mars 2021 och då var priset 8 SEK per aktie. 

Hur fungerar det?

CWT deltar inte i transaktionen mellan säljare och köpare. Eftersom CWT inte har tillstånd hos finansinspektionen att agera mäklare eller börs får vi inte vara mellanhand i affären.

Det är alltså ni som köpare och säljare som själva är ansvariga för att affären genomförs på ett bra sätt och att försäljningen sker till en aktiekurs som båda är nöjda med.

Ta därför gärna hjälp av din bank eller mäklare för att genomföra affären så smidigt som möjligt. För att underlätta försäljningen har vi tagit fram en mall på avräkningsnota. Denna avräkningsnota är både ett skriftligt avtal enligt köplagen och ett giltigt underlag till deklaration, bouppteckning etc. CWT har även fått den prestigefyllda kvalitetsstämpeln Seal of Excellence av EU, vilket visar på den höga kvaliteten och affärspotentialen hos CWT.

Köp & Sälj anslagstavla - Tillbaka snart/Under omkonstruktion