Köp/sälj aktier

Längst ned på denna sida kan du köpa och sälja aktier i Circular Water Technology (CWT), både vid nyemissioner eller om du som aktieägare vill strukturera om i din aktieportfölj.  

CWT är i dagsläget onoterat, vilket innebär att du har möjlighet att tidigt investera i en lösning som kommer effektivisera produktionen av grön vätgas och öka kostsamheten inom flera industrier – på ett hållbart sätt.

En unik möjlighet att investera i framtiden redan idag!

Kursutveckling (klicka för att förstora)

Hur går transaktionen till?

Spela videoklipp

Material

Checklista - Köp och sälj aktier

Vad är CWT?

Hållbar energiproduktion och minskat resurssvinn är två nyckelkomponenter till en hållbar framtid. CWTs lösning bidrar till exakt det. 

Circular Water Technologies (CWT) producerar ultrarent vatten med hjälp av spillvärme från andra processer. Vår kärnteknologi kräver inga kemikalier och ingen för- eller efterbehandling. Vår lösning renar alla typer av vatten (havs- såväl som avloppsvatten) genom en sluten slinga.

Det är en unik och naturlig process vilket ger en lägre driftkostnad. 

För att tillverka ultrarent vatten använder nuvarande ”state of art” teknologier idag en stor mängd olika tekniker uppdelade i flera steg. Varje steg är avsett för att ta bort en specifik grupp av föroreningar, men varje steg kan även orsaka nya föroreningar som måste avlägsnas i ett senare steg. CWTs teknik renar vattnet i endast två steg – ett steg för flyktiga ämnen och ett steg för icke-flyktiga och garanterar därigenom en högre och mer konsekvent renhet. 

Vätgas är ett lovande rent bränsle som i kombination med förnybara energikällor kan vara lösningen för ett koldioxidfritt utsläpp i framtiden. Det mest miljövänliga sättet att framställa vätgas idag är genom elektrolys. I denna process separeras vattnet i väte och syre med hjälp av elektricitet. Genom att använda ultrarent vatten vid elektrolysen kan man förlänga elektrodernas livslängd och minska underhållskostnaderna. 

Framtidsutsikter för CWT

CWT står nu inför en kommersiell rivstart med en Demo-anläggning i industriell set-up för vår första stora internationella kund. Efter en testperiod kommer det att byggas en fullskalig kommersiell anläggning, vilket innebär att produktionen av Water4H2 tar fart på riktigt och CWT nu kan erbjuda marknaden en kostnadseffektiv framställning av grön vätgas.

Marknaden för elektrolysapparater för att tillverka grön vätgas beräknas vara 325 miljarder dollar år 2050. Av detta belopp beräknas vattenreningsutrusningen utgöra cirka 15 %, dvs 50 miljarder dollar. CWT backas utav 40 års forskning med unik patenterad teknik som tagits fram i samarbete med svenska och internationella forskningsintuitioner. Därför har CWT ett klart försprång i teknikutvecklingen och kommer att kunna tillgodogöra sig en stor del av marknaden för vätgasproduktion.

CWT har även fått den prestigefyllda kvalitetsstämpeln Seal of Excellence av EU, vilket visar på den höga kvaliteten och affärspotentialen hos CWT.  

Onoterade aktier

Eftersom aktien inte är noterad finns inget listpris. CWT har ingen information om priser eller aktiekurs eftersom alla affärer görs upp privat mellan köpare och säljare. Som ett riktmärke anger vi därför priset på aktien vid senaste nyemissionen.

För Circular Water Technologies del var den senaste nyemissionen i mars 2021 och då var priset 8 SEK per aktie. 

Hur fungerar det?

CWT deltar inte i transaktionen mellan säljare och köpare. Eftersom CWT inte har tillstånd hos finansinspektionen att agera mäklare eller börs får vi inte vara mellanhand i affären.

Det är alltså ni som köpare och säljare som själva är ansvariga för att affären genomförs på ett bra sätt och att försäljningen sker till en aktiekurs som båda är nöjda med.

Ta därför gärna hjälp av din bank eller mäklare för att genomföra affären så smidigt som möjligt. För att underlätta försäljningen har vi tagit fram en mall på avräkningsnota. Denna avräkningsnota är både ett skriftligt avtal enligt köplagen och ett giltigt underlag till deklaration, bouppteckning etc. CWT har även fått den prestigefyllda kvalitetsstämpeln Seal of Excellence av EU, vilket visar på den höga kvaliteten och affärspotentialen hos CWT.

Jag vill...