Ny teknik för vattenrening kan lösa bristen på rent vatten i världen med hjälp av billig spillvärme

Circular Water Technologies (CWT) kan skapa helt rent vatten med hjälp av spillvärme. Mer än hälften av insatt energi i världens industriprocesser går ut som spillvärme. Företaget har utvecklat en teknik för att rena alla typer av vatten, inklusive havs- och avloppsvatten, i en sluten slinga. Processen kan drivas med nästan gratis spillvärme. Detta är särskilt
intressant inom den växande gröna vätgasindustrin eftersom det krävs stora mängder absolut rent vatten och det produceras spillvärme i rätt temperatur vid framställning av vätgas.

Läs mer

Denna artikel var publicerad i SvD.