Ny VD till CWT

Den 22 augusti 2022 tillträder Linda Fondén som verkställande direktör för CWT. Linda har mer än 25 års erfarenhet av Business-to-business inom ett flertal olika branscher. Hon har haft flera ledande positioner inom IT- och teknikbranschen de senaste 12 åren. Linda kommer närmast från en tjänst som VD för Dynamo Consulting.

Linda har en gedigen erfarenhet av ledarskap under förändring, i branscher med fokus på digitalisering och snabb tillväxt.

Linda bor i Stockholm och har Masters i Företagsekonomi och Finansiell kontroll samt kompletterande studier i Konsumentbeteende och Varumärkesstrategi vid Göteborgs universitet.