Nyheter

Ny VD till CWT

Den 22 augusti 2022 tillträder Linda Fondén som verkställande direktör för CWT. Linda har mer än 25 års erfarenhet av Business-to-business inom ett flertal olika branscher. Hon har haft flera ledande positioner inom IT- och teknikbranschen de senaste 12 åren. Linda kommer närmast från en tjänst som VD för Dynamo Consulting. Linda har en gedigen erfarenhet […]

Kallelse till Circular Water Technologies årsstämma 2022

Aktieägarna i Circular Water Technologies AB (publ.) 559113–4720 kallas till ordinarieårsstämma tisdag den 26 april kl 18.00, 7A Posthuset, Vasagatan 28 Stockholm. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman,tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den 14 april 2022 Anmälan görs på https://circularwatertechnologies.com/arsstammaeller per post på CWT, […]

Sebastian Egedius frånträder sin tjänst som bolagets VD

Vår VD Sebastian Egedius har valt att gå vidare till ett annat uppdrag. Han kommer bli partner i ett private equity-bolag med verksamhet i utlandet. Det är tråkigt att han lämnar oss redan nu, då bolaget är i färd med mycket lovande affärer som han hade hoppats på att få vara med om att få […]

Du vet väl om att det finns möjlighet till investeraravdrag

Du som investerat i CWT och Type1Waters nyemission som skedde i samarbete med Mangold Fondkommission under 2021 har möjlighet till avdrag på upp till hälften av din betalning för andelarna. Detta kräver att du ansöker om investeraravdrag. I samband med din självdeklaration yrkar du på ”investeringsavdrag” på blankett K11, ruta A. Några verifikat behöver inte skickas […]

Ny VD till Circular Water Technologies

I början av oktober 2021 tillträder Sebastian Egedius som verkställande direktör för CWT. Sebastian har 20 års erfarenhet av komplex business to business, bland annat ifrån Amadeus och SilverRail Technologies. Han har en bakgrund som verkställande direktör och konsult bl.a. inom små och stora teknikbolag. Sebastian har studerade ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg samt vid […]

Angående CWTs nyemission samt nyhet gällande Anslagstavla för Köp och Sälj

Gällande nyemissionen i CWT så pågår utplacering. Om du väntar på utplacering och vet med dig att du angett ett ISK-konto, vänligen vänd dig till Mangold för att ange nytt konto. Detta eftersom ISK inte tar emot onoterade aktier. Samma gäller för Kapitalförsäkringskonto, där har det visat sig att många inte tar emot onoterade aktier. […]