Nyheter

Ny VD till Circular Water Technologies

I början av oktober 2021 tillträder Sebastian Egedius som verkställande direktör för CWT. Sebastian har 20 års erfarenhet av komplex business to business, bland annat ifrån Amadeus och SilverRail Technologies. Han har en bakgrund som verkställande direktör och konsult bl.a. inom små och stora teknikbolag. Sebastian har studerade ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg samt vid […]

Angående CWTs nyemission samt nyhet gällande Anslagstavla för Köp och Sälj

Gällande nyemissionen i CWT så pågår utplacering. Om du väntar på utplacering och vet med dig att du angett ett ISK-konto, vänligen vänd dig till Mangold för att ange nytt konto. Detta eftersom ISK inte tar emot onoterade aktier. Samma gäller för Kapitalförsäkringskonto, där har det visat sig att många inte tar emot onoterade aktier. […]

Vätgasen skall ersätta de fossila bränslena – nu inom järnproduktionen

Enligt reportaget i NyTeknik (nr 3, 18 februari 2021) anser LKAB att en övergång till fossilfri järnproduktion är en överlevnadsfråga. LKAB har nu valt vätgas som alternativt bränsle för sin framtida produktion vilket blir bolagets största industriinvestering sedan starten år 1890. Det finns olika metoder för framställning av vätgas. PEM-metoden för elektrolys av vätgas från vatten […]