Sammandrag från CWTs årsstämma den 26 april

Här är ett sammandrag från CWTs årsstämma som hölls den 26 april 2022 på Vasagatan 28 i Stockholm.