Sammanfattning från CWTs informationsmöte den 12 januari