Bli en del av den gröna omställningen

Går det att utvinna rent vatten från förorenat industriellt processvatten? Ja, med hjälp av ny teknik kan tunga industrier få en hållbar, förenklad och lönsam reningsprocess som inte bara gynnar verksamheten – utan hela planeten.

CWT (Circular Water Technologies) producerar idag världens renaste vatten och gör industriell produktion av grön vätgas till en kommersiellt gångbar verksamhet.

Med bidrag av vår unika teknologi är vi ett steg närmare en grön värld.

Vill du följa med på resan mot framtidssäkrad och grön energiförbrukning, planetvänlig resursåtervinning och circulär användning av vatten?

Få de senaste nyheterna från CWT redan innan de når marknaden. Anmäl dig här bredvid till vårt nyhetsbrev, redan idag!

 ”Vi kan producera ultrarent vatten med hjälp av spillvärme från andra processer. Det krävs inga kemikalier och våra moduler är 100% återvinningsbara”

CWT:s teknik: 

  • Förenklar reningsprocessen
  • Erbjuder möjligheter till direktutsläpp
  • Erbjuder ett fullt cirkulärt användning av vatten i industriprocesserna och möjlighet till resursåtervinning ur spillvattnet.

 

Den nya tekniken främjar den globala energiomställningen och en framtid med nollutsläpp.

CWT har den prestigefyllda kvalitetsstämpeln Seal of Excellence av EU.