Vårt mål är att ta fram produkter som skapar ultrarent vatten

Vår produkt Water4H2 är både kostnads- och energieffektiv. Produkten kan dessutom rena alla typer av vatten, inklusive havs och avloppsvatten. Tekniken drivs av spillvärme vilket gör produkten ekonomiskt konkurrenskraftig men samtidigt begränsas användningen till ställen där det finns spillvärme tillgängligt. Det finns emellertid stora mängder av spillvärme från industri och kraftverk. CWT har av ett internationellt kraftbolag blivit ombett att utveckla en anläggning för deras EU projekt. Anläggningen ska tillverka absolut rent vatten för den elektrolysanläggning som används vid vätgastillverkningen. Det går åt 10 liter vatten för att framställa 1 kg vätgas. Alla interna prototyp- och pilottester visar att Water4H2 gör renare vatten än existerande produkter/tekniker och gör det till en lägre kostnad.

Grundidén för CWT är att återanvända processvattnet – från avloppet till ultrarent vatten. Den senaste utmaningen har varit att avskilja även de minsta nanopartiklarna. XZERO har utvecklat en teknik som effektivt avlägsnar alla föroreningar, även de minsta nanopartiklar under 20 nanometer som inte går att avlägsna med existerande metoder. Det kommer att minska kassationsprocenten och öka lönsamheten. CWT kommer att, genom licens från Scarab Development AB, använda sig av Xzeros teknik. Water4H2 förvandlar vatten från vilken vattenkälla som helst till ultrarent vatten av högsta kvalitet.

Vår modul

Låt oss introducera vår testutrustning som vi driver vid Sjöstadsverket. Modulen använder sig av en licens från Scarab Development AB, som vi tillsammans med Xzero och HVR Water Purification har rätt att använda.

Vår ambition är att skapa en långsiktig och hållbar omställning av samhället.

Aapo Sääsk – Styrelseordförande