Vätgasen skall ersätta de fossila bränslena – nu inom järnproduktionen

Enligt reportaget i NyTeknik (nr 3, 18 februari 2021) anser LKAB att en övergång till fossilfri järnproduktion är en överlevnadsfråga. LKAB har nu valt vätgas som alternativt bränsle för sin framtida produktion vilket blir bolagets största industriinvestering sedan starten år 1890.

Det finns olika metoder för framställning av vätgas. PEM-metoden för elektrolys av vätgas från vatten kräver helt rent vatten vilket är vad CWT kan tillhandhålla. Vi ser industrins snabbt växande behov som en potentiell global jättemarknad för vår produkt.