Återvinning av resurser

Processvattnet  från många industrier innehåller skadliga, men också värdefulla föroreningar som t.ex. mineraler och metaller. Dessa ämnen är ofta alltför svåra och kostsamma att utvinna från vattnet för att kunna återanvändas på ett lönsamt sätt. 

Eftersom många metaller och mineraler är bristvara  och dyra att framställa, kan ökad återvinning leda till minskad belastning av de ändliga globala resurserna samt minska behovet av import. 

CWT utvinner rent vatten från förorenat industriellt processvatten. Föroreningarna från vattnet samlas i ett koncentrat. Från koncentratet kan sedan värdefulla metaller och mineraler utvinnas och återvinnas. 

Med hjälp av CWT-teknik kan man säkerställa en mer hållbar resursanvändning som är i linje med FN:s mål för en hållbar utveckling 2030. 

Planet earth globe crystal ball in palm of hand being held up at sunset.

CWT-tekniken

Lär dig mer om vår teknik