Om oss

Circular Water Technologies AB (CWT) grundades 2020 och är en avknoppning från HVR Water Purification AB. Bolaget består av forna PhD-studenter och affärsutvecklare. Tillsammans sitter vi på huvudkontoret i Stockholm. Vår ambition är att ta fram en lösning som renar alla typer av vatten (havs såväl som avloppsvatten) genom en sluten slinga. CWT har en licens från Scarab Development AB och använder samma grundkomponent som en annan licenstagare, Xzero AB.

Några av våra samarbetspartners är KTH, Inter-University Microelectronics Centre Imec (i Belgien), Technical University of Dresden (TU-Dresden, Tyskland), Fortum (Finland).

Den teknik som används i CWTs produkter är unik i två avseenden:
a. Den avlägsnar samtliga typer av föroreningar från vatten
b. Därigenom koncentrerar den samtidigt alla föroreningar

På så sätt kan den rena såväl avloppsvatten som havsvatten. Tekniken drivs av spillvärme vilket gör produkterna ekonomiskt konkurrenskraftiga och samtidigt begränsar användningen till ställen där det finns spillvärme tillgängligt. Det finns emellertid stora mängder av spillvärme från industri och kraftverk. Ett kraftverk producerar mer än dubbelt så mycket spillvärme.

Projekt

Informationsmemorandum som publicerades i samband med CWT AB:s aktieemission i mars 2021. Detta IM ger en bra bild över vår verksamhet och marknaden.

Årsredovisning

Circular Water Technologies AB (Publ) Org.nr. 559113-4720

Path 2 Path 3

Medarbetare

Linda Fondén VD
Ulf Larsson-Flink Styrelseordförande
Aapo Sääsk Styrelseledamot
Håkan Klingén Styrelseledamot
Dr. Jaime Camalich Projektledare
Dr. Ershad Khan Vetenskaplig rådgivare
Dr. Imtisal Noor Projektledare
Peter Nobel Tillverkning
Ammar Khab Projektledare (teknik)
Madeleine Eriksson Administratör
Natalia Pettersson Kommunikatör