Om CWT

Spela videoklipp

Det har varit en lång resa att förändra synen på avfall – från avfall till cirkularitet.

Många år av drömmar, forskning, experimentell utrustning, prototyper och pilottester har lett till CWT:s nuvarande teknologi för rengöring av de svåraste vatten!

Circular Water Technologies skapades för att att driva den gröna omställningen och cirkularitet i produktionsindustrin. Vi utvecklar och tillverkar utrustning som producerar ultrarent vatten (UPW) för produktion av grön vätgas och för att rena kraftigt förorenat förorenat processvatten. 

CWT:s teknologi består av en enstegsprocess som möjliggör överlägsen rening där alla ämnen och partiklar avlägsnas, inklusive PFAS. Teknologin gör att processvatten från industrier kan återvinnas och återanvändas i en cirkulär industriell process. Lösningen och den egenutvecklade teknologin bakom har utvecklats och förfinats i Sverige under mer än 30 år. 

Tillsammans med stora europeiska och globala företag har vi testat alla typer av flöden, utvärderat många olika konfigurationer och undersökt otaliga användningsområden, för att skapa ett skalbart och effektivt system för produktion av det renaste vattnet på marknaden och ett komplett system för cirkulär användning av spillvatten.

Som ett deep tech-företag på gränsen till kommersialisering, är CWT extremt rikt på kompetens och består av talanger från flera olika relevanta områden och kulturella bakgrunder. 

CWT driver den gröna omställningen

Material om oss

ÅrsredovisningAR

Information om CWT

Spela videoklipp

PROJEKT

Spela videoklipp

Letters of interest

water-pure

CWT:s vision

Att driva den gröna övergången, främja hållbarhet och lönsamhet genom att tillhandahålla ett överlägset ultrarent vatten!

Vår vision är att vara en drivkraft för den gröna omställningen genom att tillhandahålla resurseffektiva lösningar för vattenrening.

Vårt bidrag resulterar i en kommersiellt hållbar produktion av grön vätgas, cirkulär vattenanvändning i industriella processer och effektiv resursåtervinning från spillvatten.

Linda-thumb.png

Linda Fonén
VD

Vår historia

CWT är ett svenskt forsknings- och utvecklingsföretag som grundades 2020 och är en del av företagsgruppen Scarab Development AB. CWT använder Scarabs teknik och producerar ett ultrarent vatten genom terimisk pervaporation. Produktionen drivs av spillvärme och renar vatten från alla föroreningar.

Scarab Development grundades 1972 efter, och i andan av FN:s konferens om mänsklig miljö. Syftet var att skapa kommersiellt gångbara lösningar på angelägna miljöfrågor.

Scarab består av fem företag som fokuserar på olika tillämpningar av den egenutvecklade vattenreningstekniken, vart och ett med sin egen målgrupp. Företaget har alltid haft ett nära samarbete med akademiska institutioner, t.ex. Kungliga tekniska högskolan (KTH), och dessa kontakter har varit den viktigaste källan till talanger. 

Bland våra samarbetspartners finns KTH, ABB, Interuniversity Microelectronics Center – imec, Tekniska universitetet i Dresden och Fortum.

module-cwt-logo.jpg

I synk med målen för hållbar utveckling

De globala målen för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 som består av 17 mål och CWT kan ge ett direkt bidrag för att nå 9 av dessa.

Medarbetare

LI-bild.jpeg

Kontakt

Linda Fondén

VD

Aapo Sääsk

Grundare och Styrelseordförande

Håkan Klingén

STYRELSELEDAMOT

Henrik Unné

STYRELSELEDAMOT

Ammar Khan

Senior PROJEKTLEDARE 

Dr. Ershad Khan

VETENSKAPLIG RÅDGIVARE

Peter-Nobel.jpeg

Peter Nobel

Technology expert and advisor

Susanne Ehn

HR 

Madeleine Eriksson

ADMINISTRATÖR

Helen Ljungquist

EKONOMI

Joakim Hansson

Affärsutveckling

Alaas.jpg

Dr. Alaa Kullab

CHEFSFORSKARE

Jurgen

Jürgen Weiss

Graphic & Corporate design 

Iliana

Iliana Angelova

CWT Ambassadör Bulgarien

Adriana.png_2

Adriana Lysiak

Advisor
Innovation & evaluation

Prenumerera på våra nyheter

Vill du hålla dig uppdaterad om det senaste inom CWT?

Prenumerera på våra nyheter så får du ett mejl när vi publicerar något nytt.