Rening och cirkulär användning av industriellt avloppsvatten

Hållbarhet är en viktig drivkraft inom industrin, och CWT:s teknik tar återanvändning av vatten till nästa nivå. 

Det största behovet för industrin är att rena förorenat avlopps- och processvatten. Denna reningsprocess kan delas in i två kategorier: direkt utsläpp av renat vatten och indirekt utsläpp av renat vatten.

Direkt utsläpp innebär att den förorenade processvattnet släpps ut direkt i vattendrag, antingen med eller utan rening på plats.

Indirekt utsläpp är när avloppsvattnet transporteras till en separat plats där det renas för att senare släppas ut i vattendrag. Detta sker oftast genom specifika reningsverk för avlopps – och processvatten.

indusrty

Lönsam och cirkulär

CWT:s teknik ger fler industrier möjlighet till direktutsläpp. 

Omvandlingen från indirekta utsläpp till direktutsläpp medför att företag kan behandla sitt eget avloppsvatten med vår teknik i stället för att skicka det till ett separat reningsverk. 

Många föroreningar kräver både sekundär och tertiär behandling med andra system, t.ex. omvänd osmos, vilket har gjort reningsprocessen komplicerad och kostsam.

CWT:s teknik förenklar reningsprocessen och erbjuder både möjligheter till direktutsläpp och ett mer cirkulärt system där det renade vattnet kan återanvänds inom industrin.

CWT-TEKNIKEN

Lär dig mer om vår teknik