CWT-tekniken

Den patenterade CWT-tekniken producerar ultrarent vatten (UPW) även från de svårast förorenade vatten. CWT:s teknik nyttjar principen om  termisk pervaporation i ett format lämpat för massproduktion och användning i industriell miljö.

Processen (termisk pervaporation) sker i en cell där varmt vatten matas in. Enskilda rena vattenmolekyler flyr från vattnets yta och förflyttar sig till cellens kalla sida. Den sidan kyls med hjälp av kallt vatten och vattenmolekylerna kondenseras. Vatten fritt från partiklar tappas ut ur cellen.

CWT:s teknik fungerar genom att lyfta ut de rena vattenmolekylerna ur det förorenade vattnet, istället för att filtrera bort föroreningar ur vattnet. Metoden ger ett ultrarent vatten fritt från alla icke-flyktiga ämnen.

Processen sker i ett system som kan skalas till vilken kapacitet som helst. Flera celler utgör en modul och flera moduler utgör en stack. Varje stack producerar 500 liter ultrarent vatten per timme. 

CWT:s fokus är en kommersiellt gångbar grön omställning. Eftersom tekniken koncentrerar föroreningar och värdefulla mineraler kan industrier uppnå ett nollutsläpp av vätskor. Lösningen drivs av spillvärme från industriella processer och kan därför producera ultrarent vatten till en lägre kostnad i jämförelse med etablerade vattenreningstekniker. 

Material om vår teknik

Pilot Brochure – CWT 100

Product Information –
Wastewater treatment

Teknisk Specifikation
– CWT Kärnteknologi (modulen)

CWT-tekniken

Omvandlar de mest förorenade vatten till ultrarent vatten

CWT ger ett unikt mervärde

Två enkla steg ersätter etablerade lösningar med upp till 25 steg och tekniker, inklusive användning av kemikalier och förbrukningsvaror i form av filter och mineraler. Detta minskar både komplexiteten och behovet av utrymme i kundernas produktionsanläggningar.

CWT-tekniken ger följande fördelar: 

  • Ultrarent vatten som är renare än det som framställs genom dagens toppmoderna teknik. CWT:s teknik avlägsnar 100 % av alla partiklar.
  • Minskad komplexitet i produktionen av ultrarent vatten och minskat behov av utrymme i fabriken. 
  • Cirkulär användning av vatten och möjlighet att återvinna värdefulla resurser från industriellt avloppsvatten. 


CWT ger tunga industrier möjligheten att bli mer miljömässigt hållbara med fortsatt lönsamhet.

Användningsområden

Grön vätgas

CWT:s teknologi främjar den globala energiomställningen och en framtid med nollutsläpp genom att producera ultrarent vatten för produktion av grön vätgas.

Återvinning av resurser

Avloppsvatten från många industrier innehåller skadliga, men också värdefulla föroreningar som t.ex. mineraler och metaller. CWT utvinner rent vatten från förorenat industriellt processvatten.

Rening och cirkulär användning av industriellt avloppsvatten

Hållbarhet är en allt viktigare drivkraft inom industrin, och CWT:s teknologi kan nu ta återanvändning av vatten till nästa nivå.

Seal of Excellence

CWT arbetar med en licens från Scarab Development AB och använder samma grundkomponent som en annan licenstagare, Xzero AB.

CWT har fått en Seal of Excellence från EU. Det visar att EU ser CWT som ett innovativt företag som bör stödjas för att utveckla den framtida europeiska industrin.