Vår teknik

Kärnkomponenten i Water4H2 är kassetter som släpper igenom enskilda vattenmolekyler i ångfas men inte vatten och inte heller de föroreningar som finns i vattnet. Det vatten som ska renas värms upp och cirkulerar förbi ett membran. På andra sidan av membranet finns en kall yta. Skillnaden i ångtryck mellan den varma och kalla sidan tvingar ångmolekylerna genom membranet medan vatten som inte är i ångfas stoppas av membranet. Alla icke-flyktiga föroreningar hålls tillbaka av vattnets ytspänning. Samtliga flyktiga föroreningar avlägsnas genom avgasning. Ångmolekylerna kondenserar på den kalla sidan och bildar vatten som är helt fritt från föroreningar.

Water4H2 är en banbrytande innovation

Alla interna prototyp- och pilottester visar att Water4H2 gör renare vatten än existerande produkter/tekniker och gör det till en lägre kostnad. Detta är vad vätgasproducenterna är ute efter. Det absolut rena vattnet gör dessutom att utrustningen håller längre och får minskade underhållskostnader vilket är en stor konkurrensfördel.

Processen sker vid normalt tryck och vid temperaturer under 100 °C. Hela reningsprocessen sker i en och samma utrustning vilket gör den enkel att sköta. Fördelen med att ha en utrustning som sköter hela reningsprocessen är att man enkelt kan göra den större och mindre, utefter behov.

Vår teknik garanterar en högre och mer konsekvent renhet. Genom att minska antalet processteg finns det färre felkällor än i dagens spetsteknik. Färre steg betyder, färre komplikationer och högre tillförlitlighet. Genomtänkt design och urval av konstruktionsmaterial garanterar att vattnet inte förorenas under tillverkningen. Det är viktigt att vattnet hålls helt rent fram till användningen.

Water4H2 har en licens från Scarab Development AB och använder samma grundkomponent som en annan licenstagare, Xzero AB. Xzero har lyckats övertyga ledande halvledarföretag som Intel och Globalfoundries om att tekniken kan göra renare vatten än existerande teknik och har ett försöksprogram på gång på Europas ledande nanoteknikcenter, imec, i Belgien. Såväl Xzero som CWT har fått en Seal of Excellence från EU som tecken på att bolagen hör till de innovativa företag som EU har valt att stödja för att utveckla framtidens europeiska industri.

Test resultat

Type of contaminationAmountMethodDetection limitTest byResult
Bacteria14 000 (after 7 days)Membrane filter countNational Bacteriologic Laboratory, StockholmBDL
Chlorine3.4 mg/lPhotometric analysis (Perkin Elmer)< 0.01 mg/lWater Protection Association of South West FinlandBDL
Salt water31 000 ppmIon chromatography< 1 ppmVBB Viak StockholmBDL
Trihalomethanes1 000 μg/lGas chromatography< 1μg/lUniversity of Turku, FinlandBDL
Radon380 Bq/lAlfa detection< 4 Bq/lSwedish Radiation Protection InstituteBDL
Cesium, Strontium, Plutonium, Radium2.4 BqLithium Drifted Germanium Detector< 0.1 BqRadiation Physics Department, University of LundBDL
Arsenic +310 mg/lAAS Graphite< 0.003 mg/lAnalytica AB, StockholmBDL
Arsenic +510 mg/lAAS Graphite< 0.003 mg/lAnalytica AB, StockholmBDL
Ag nanoparticles3100 μg/lHPLC< 2 μg/lIVL Swedish Environmental Research InstituteBDL
SiO210 000 μg/lAAS< 5 μg/lVattenfall AB, StockholmBDL
Setralin and 20 other pharmaceutical residuals4 ng/lHPLC< 0.8 ng/lIVL Swedish Environmental Research InstituteBDL
*BDL = below detection limit