Sebastian Egedius frånträder sin tjänst som bolagets VD

Vår VD Sebastian Egedius har valt att gå vidare till ett annat uppdrag. Han kommer bli partner i ett private equity-bolag med verksamhet i utlandet. Det är tråkigt att han lämnar oss redan nu, då bolaget är i färd med mycket lovande affärer som han hade hoppats på att få vara med om att få driva i mål. Hans val är förståeligt då det nya uppdraget är av sådan karaktär som många drömmer om eller som han själv uttrycker det ”en chans som bara kommer en gång i livet”.

Sebastian har tillsammans med övrig personal lagt en bra plan för de konkreta affärer som upparbetats så vi är väl positionerade inför dessa. Därför ser jag med tillförsikt fram emot fortsättningen. Sebastian kvarstår i rollen som VD fram till och med 30 april 2022.

Rekrytering av efterträdare har påbörjats. Jag önskar Sebastian lycka till och välgång i hans nya värv.

Ulf Larsson-Flink

Styrelseordförande